Privacy Statement

Zodra u onze website florifootprinttool.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan deze veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juli 2023.

Inhoud

1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Greenhouse Sustainability B.V. is verantwoordelijk voor de website greenhouse-sustainability.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Greenhouse Sustainability B.V.
Smidsvuur 2
2421MP Nieuwkoop
+318 50 23 16 82
info@greenhouse-sustainability.com
Kvk-nr. 70175403
BTW-nr. NL858175253B01

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder andere bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We ontvangen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

 • onze website bezoekt
 • gegevens invult op onze website
 • contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of op andere manier
 • toestemming geeft voor het gebruik ervan aan een van onze partners

Ook halen we bedrijfsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder: openbaar beschikbare informatie, zoals zakelijke contactgegevens die op websites en openbaar beschikbare overheidsdocumenten zijn geplaatst.

Wij verwerken gegevens die op visitekaartjes staan, indien die aan ons zijn verstrekt.

5. Welke gegevens gebruiken we van u?

Wij verzamelen informatie over bedrijven en de leidinggevenden en professionals die bij de desbetreffende bedrijven werken.

Wij maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (bedrijf, mobiel)
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • functie
 • LinkedIn-profiel

Bij sollicitaties: Sollicitatiegegevens, zoals naam, contactgegevens, CV, motivatiebrief.

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze mogen gebruiken
 • U heeft ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • Wij gebruiken uw gegevens omdat we u als klant de beste service willen bieden en dat zonder die informatie niet kunnen doen.

Onze verwerking van de Bedrijfsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om B2B-contactinformatie te verzamelen en te analyseren en het legitieme belang van onze partners en klanten om marketing-, verkoop- en wervingsactiviteiten uit te voeren. We verzamelen alleen een selecte set zakelijke contactgegevens die nodig zijn voor het beschreven doel, en we verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens. Het gebruik dat in deze kennisgeving wordt beschreven, heeft een kleine invloed op de privacy van personen, omdat de bedrijfsgegevens verband houden met de rol van een persoon namens een bedrijf, en doorgaans zowel algemeen bekend worden gemaakt als direct beschikbaar zijn voor het publiek.

Sollicitaties

We gebruiken uw gegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd. De medewerkers die de selectie voor uw vacature doen, beoordelen uw cv en motivatiebrief.

Contactformulier en nieuwsbrieven

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgcontact de informatie er gemakkelijk bij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over Greenhouse Sustainability en duurzaamheid. Deze aanmeldingen kunt u op elk moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Updates online tools

Het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt voor één van onze online footprint tools wordt gebruikt om mails naartoe te sturen met belangrijke (software) updates van de desbetreffende tool.

7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en voor het afhandelen van eventuele klachten of juridische zaken. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

Sollicitatiegegevens bewaren we tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij we uw toestemming hebben gekregen om uw gegevens langer te bewaren voor het geval er in de toekomst een passende functie beschikbaar komt. In dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

8. Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt. We delen uw persoonsgegevens nooit met anderen.

9. Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat we uw gegevens ook binnen de EER opslaan.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Onze systemen en communicatiemiddelen zijn beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen vallen van anderen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en duidelijke manier informeren over wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring gedetailleerd uit welke gegevens we verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die we van u hebben.

Recht op correctie

U kunt verzoeken om correctie van uw gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt met name voor gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Als u klant bij ons bent of toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u verzoeken om de digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Op die manier kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we uw gegevens in bepaalde gevallen alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

U kunt ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We zullen dan alle gegevens die naar u herleidbaar zijn wissen. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer we bepaalde gegevens 7 jaar moeten bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de manier waarop we met uw gegevens omgaan. Als u een klacht heeft, lossen we deze graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen we dat het niet zo ver komt, maar in het uiterste geval heeft u ook het recht om naar de rechter te stappen. In dat geval is de rechtbank in de vestigingsplaats van Greenhouse Sustainability B.V. verantwoordelijk voor de behandeling van uw klacht.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@greenhouse-sustainability.com. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet voldoen aan verschillende voorwaarden, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet van toepassing zijn op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

U kunt zelf aangeven welke gegevens we van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen we onze website speciaal voor u aanpassen om het gebruiksgemak en de personalisatie te verbeteren. We maken hierbij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw hardware wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies, zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens bij te houden.
 • Geanonimiseerde analytische cookies om inzicht te krijgen in het websitebezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
 • Tracking cookies, zoals advertentiecookies die worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven.

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

 • Facebook (tracking cookie)
 • LinkedIn (tracking cookie)
 • Google Ads (tracking cookie)
 • Google Analytics

14. Hoe gaan we om met gegevens van minderjarigen?

Onze website of organisatie richt zich niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@greenhouse-sustainability.com. We helpen u graag.

Request a Chain Portal demo

Discover the possibilities of our Chain Portal!

Request a Trader Portal demo

Discover the possibilities of our Trader Portal!

Request a Grower Portal demo

Discover the possibilities of our Grower Portal!